Ljudtekniska Sällskapet

Ljudtekniska Sällskapet är en oberoende förening som verkar för bättre ljudåtergivning. Sällskapet verkar för högre kvalitet både på ljudanläggningar och ljudinspelningar. Sällskapet ger ut medlemstidningen Musik & Ljudteknik och arrangerar medlemsmöten. LTS har avdelningar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Välkommen som medlem!

Medlemsavgift 2018 På inbetalningskorten som är utskickade står det 2017. Det är ett feltryck men det går bra att använda dem för att betala medlemsavgiften för 2018. Varmt välkommen som medlem även under 2018!

Möten i Stockholm 2017-2018 Höstens och vårens mötesdatum är nu spikade. Se information under fliken möten/Stockholm!

Höstens möten i LTS Göteborg Se information under fliken möten/Göteborg!

Nytt artikelregister Nu finns ett artikelregister för Musik & Ljudteknik som pdf-dokument. Registret kan hämtas under fliken innehållsförteckningar.

Musiken som spelades vid medlemsmötet med Anders Olsén den 9 november finns nu under fliken spellistor.